Od prvního března 2019 rozšiřuji své obchodní podmínky. 

Z důvodu šíření mých autorských děl bez mého souhlasu a bez označení původu autorského práva. Bude možné fotografie zakoupit na těchto stránkách. Fotografie naleznete ve složce fotogalerie prodej. Každá fotografie bude pouze v náhledovém formátu opatřena vodoznakem, který bude chránit dílo před zneužitím. 

Ceník bude individuální pro každý soubor fotografií. Fotografie, určené k prodeji, budou označovány speciálním kódem, který bude sloužit pro indentifikaci v případě objednávky. Fotografie budou zaslány v plném formátu za pomoci internetového uložiště, pokud nebude sjednáno jinak a to po zaplacení faktury na účet zhotovitele (101076784/2250). Veškeré objednávky musí proběhnout písemně a to na e-mail foto.duppi@seznam.cz

Na fotky zveřejněné na sociálních sítích se bude vztahovat, volná a neomezená licence s užitím autorského díla. V rámci ostatních zakázek se obchodní podmínky nemění.